Preskočiť na hlavný obsah

O projekte Bezplatných Dlhových Poradní

Kto nás podporuje, pod koho záštitou fungujeme a v akých organizáciách pôsobíme.

Naše poslanie

Boj s nadmerným zadlžením občanov Slovenskej republiky berieme vážne. Zároveň sme pripravení pomôcť každému, kto navštívi bezplatné dlhové poradne.

Problematika nadmerného zadlženia má viaceré rozmery a preto je vám pripravený pomôcť právnik, ekonóm ako aj psychológ.

Medzinárodné pôsobenie

Dňa 22.03.2023 sme sa oficiálne stali riadnym členom organizácie European Consumer Debt Network - ECDN, ktorá bojuje proti nadmernému zadlženiu od roku 2007.

Členstvo v ECDN pre nás znamená dôležitú spoluprácu a výmenu skúseností naprieč Európou.

Podpora

Tento projekt je financovaný európskou úniou.
Európsky socialny fond, Európsky fond

Partneri a organizácie

Ústredie Práce, Sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo Práce, Socialnych Vecí a Rodiny webstránka projektu ECDN
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?